Doelstelling:

Doelstelling van stichting FAST is het om het volleybal in de regio te in de ruimste zin des woords ondersteunen en om een platform te bieden voor de regionale talenten, op een zodanige wijze dat ze, onafhankelijk van het spelniveau, zo lang mogelijk bij de eigen vereniging en in de eigen regio kunnen blijven spelen.

NB: FAST hecht eraan om vooraf een tweetal belangrijke zaken te benoemen:

 • FAST Academy heeft er bewust voor gekozen om geen selectietrainingen te houden. In principe is dus ieder (nieuw) kind welkom om maximaal vrijblijvend 3 gratis trainingen te volgen. Wij willen kinderen de kans geven om tijdens reguliere trainingen en testmomenten te laten zien dat de eigenschappen talent, karakter en inzet in voldoende mate aanwezig zijn.
 • Wij willen op geen enkele wijze in de trainingspoel van kinderen van andere verenigingen gaan werven voor de eigen teams van Flamingo’s en Activia; noch in actieve, noch in passieve zin. In onze statuten is vastgelegd dat wij de collegaverenigingen in de regio willen helpen in de meest ruime zin des woords.

Organisatie:

FAST Academy ressorteert bestuurlijk en administratief volledig onder de Stichting FAST. De invulling en planning van de trainingen regelen de trainers in overleg.

Doelgroep:

De doelgroepen zijn jongens en meisjes in de leeftijdscategorieën <13, <15 en <17. Talenten kunnen door de eigen vereniging worden geselecteerd en aangemeld, maar ook aanmelding op persoonlijke titel en op voordracht van de FAST-scouting is mogelijk. Talenten dienen qua niveau wel in de groep te passen, zulks ter beoordeling van de trainers van FAST Academy. Er kan dus op enig moment sprake zijn van een screeningprocedure door FAST.

Trainingen:

Voor alle zaken aangaande trainingen (contributie, trainers, trainingstijden etc.) verwijzen we naar het trainingsrooster, dat hier, samen met andere documenten, te downloaden is (zie onderaan deze pagina).

Opzeggingen dienen vóór 1 juli te zijn ontvangen. Indien men deelneemt aan de trainingen, dan is contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.

Voor nieuwkomers geldt dat, na het invullen van het inschrijfformulier, vrijblijvend 3 maal gratis meegetraind mag worden. Indien hierna een definitieve  inschrijving volgt worden ook de eerste 3 trainingen in rekening gebracht.

Verder……….

 • De contributie kan alleen via bankincasso worden betaald en wel in 2 gelijke termijnen in oktober en februari. Er is sprake van een instroom op een later moment dan wordt de resterende contributie berekend naar rato van het aantal meegetrainde maanden.
 • Op zondag 26-09-2021 is er een ouderbijeenkomst (10:45 – 11:30 uur) voor de groepen die op de zondag trainen, om kennis te maken met de trainers en waarbij een toelichting op het trainingscurriculum/Jaarplan gegeven zal worden. Voor de dinsdaggroep is dat op 28-09 om 16:30 uur.
 • Tijdens het seizoen zijn er 3 test-momenten, op basis waarvan een oordeel gevormd kan worden over de progressie van het kind. Dat gebeurt in september, december en april.
 • Verder zijn er twee evaluatiemomenten met kinderen en ouders en wel in december en eind april.
 • De clinic over voeding op 3 oktober 2021 is bedoeld voor de ouders en voor de groep <15 van 10:00 – 11 uur en voor de groep <17 van 11:15 – 12:15 uur. Ouders van <13 kunnen naar keuze aansluiten.
 • Ieder kind krijgt 2 trainingsshirts van FAST Academy in eigendom.
 • Kinderen die trainen bij FAST Academy dienen per seizoen 3 keer als ballenmeisje/-jongen te figureren bij de eredivisie thuiswedstrijden in Sint Anthonis. De aanvangstijd van de thuiswedstrijden is 15:30 uur en men dient dan een uur eerder aanwezig te zijn.
 • Ieder kind krijgt een seizoenkaart voor alle thuiswedstrijden van FAST, zodat er altijd een ouder gratis mee kan naar de wedstrijden ter begeleiding.
 • Aan het einde van het seizoen willen wij graag voor intern gebruik een schriftelijke evaluatie doen. Wellicht kunnen wij met de suggesties verbeteringen aan het programma aanbrengen.

Vragen:

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van FAST (Bé van der Woude) via 06-19850978 of bevanderwoude@icloud.com.

Download / bekijk hier de voorwaarden door op de bovenstaande rode tekst te klikken.

Download / bekijk hier de AVG voorwaarden van door op de bovenstaande rode tekst te klikken.

Download / bekijk hier het Jaarplan 2021-2022 door op de bovenstaande rode tekst te klikken.

Download / bekijk hier het meest recente inschrijfformulier door op de bovenstaande rode tekst te klikken.

Download / bekijk hier het meest recente trainingsschema door op de bovenstaande rode tekst te klikken.