Courtsiding

Het gebruik van mobiele telefoons en andere mobiele/elektronische apparaten (hierna: “elektronische appara(a)t(en)”) is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is ten strengste verboden om in Pica Mare of de Activiahal elektronische apparaten aan te wenden voor het verzamelen en/of verzenden van wedstrijdscores, wedstrijdstatistieken en/of andere gegevens ten behoeve van commercie en/of wed- en/of gokdoeleinden, waaronder, maar niet uitsluitend “courtsiding”. Voortdurend gebruik van elektronische apparaten binnen de accommodaties waar FAST speelt (zulks ter beoordeling van het bestuur van FAST is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur of als de betrokkene aantoont dat hij/zij het elektronische apparaat niet heeft gebruikt voor de hiervoor genoemde verboden doeleinden (zulks ter beoordeling van het bestuur

Bij een dergelijke overtreding kan het FAST-bestuur de betrokkene, zonder voorafgaande waarschuwing uit de betreffende accommodatie verwijderen en/of andere maatregelen treffen die het bestuur van FAST passend acht, inclusief maar niet beperkt tot, het opleggen van een halverbod en/of het annuleren of het in beslag nemen van (toekomstige) toegangsbewijzen tot FAST-accommodaties die op naam van betrokkene staan, zonder dat enig recht op restitutie en/of schadevergoeding ontstaat.

Indien iemand het vermoeden heeft dat een (mede)toeschouwer zich schuldig maakt aan courtsiding, dan stelt het bestuur van FAST het meer dan op prijs, dat hier melding van wordt gemaakt.