Courtsiding

Het gebruik van mobiele telefoons en andere mobiele/elektronische apparaten (hierna: “elektronische appara(a)t(en)”) is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is ten strengste verboden om in Pica Mare of de Activiahal elektronische apparaten aan te wenden voor het verzamelen en/of verzenden van wedstrijdscores, wedstrijdstatistieken en/of andere gegevens ten behoeve van commercie en/of wed- en/of gokdoeleinden, waaronder, maar niet uitsluitend “courtsiding”. Voortdurend gebruik van elektronische apparaten binnen de accommodaties waar ARBO Rotterdam / FAST speelt (zulks ter beoordeling van het bestuur van ARBO Rotterdam / FAST is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur of als de betrokkene aantoont dat hij/zij het elektronische apparaat niet heeft gebruikt voor de hiervoor genoemde verboden doeleinden (zulks ter beoordeling van het bestuur

Bij een dergelijke overtreding kan het ARBO Rotterdam / FAST-bestuur de betrokkene, zonder voorafgaande waarschuwing uit de betreffende accommodatie verwijderen en/of andere maatregelen treffen die het bestuur van FAST passend acht, inclusief maar niet beperkt tot, het opleggen van een halverbod en/of het annuleren of het in beslag nemen van (toekomstige) toegangsbewijzen tot ARBO Rotterdam / FAST-accommodaties die op naam van betrokkene staan, zonder dat enig recht op restitutie en/of schadevergoeding ontstaat.

Indien iemand het vermoeden heeft dat een (mede)toeschouwer zich schuldig maakt aan courtsiding, dan stelt het bestuur van ARBO Rotterdam / FAST het meer dan op prijs, dat hier melding van wordt gemaakt.