In het herfstnummer van kwartaalblad Topic Magazine is er aandacht voor FAST Academy. Lees hier het artikel.