Via dit schrijven wil FAST Academy aandacht vragen voor een nieuw te introduceren element in haar curriculum, namelijk de toernooivorm “FAST VOLLEYMANIA”.

Eén en ander lichten we graag nader toe.

 

Inleiding.

FAST Academy is een volleybalschool welke ressorteert onder de Stichting FAST die is opgericht om een samenwerking bij het eredivisie damesteam tussen Flamingo’s en Activia juridisch vorm te geven.

Onder de doelstellingen van FAST valt onder andere het promoten van het regionale volleybal in de ruimste zin des woords. FAST wil daarin partner van de regionale verenigingen zijn en met nadruk geen concurrent. FAST Academy wil haar leerlingen een opleiding bieden die een goede voorbereiding is op het huidige moderne volleybal.

Kenmerken van het moderne volleybal zijn o.a. snelheid, kracht en adequaat reageren onder snel wisselende situaties. Trainers zullen hierop in toenemende mate moeten inspelen. Naast de “traditionele” elementen in ons curriculum willen wij als FAST Academy inspelen op deze kenmerken.

Het samenwerken met collega-verenigingen is onderdeel van de doelstellingen en daarom hebben wij het idee opgevat om een toernooivorm op te zetten die past binnen de steeds dynamischer wordende volleybalwereld en stimuleert beter de ontwikkeling / opleiding van de “jonge moderne” volleybalspeler

Een kleinere ruimte, minder spelers om je heen en het ontbreken van een vaste rol vraagt spelers om goed te anticiperen op snelle veranderingen en het nemen van snelle beslissingen bij toenemende vermoeidheid. Deze eigenschappen kunnen in de toekomst het verschil tussen winnen en verliezen maken. Sport is per definitie competitief en het maakt niet uit of het om loopwedstrijd, voetbal of volleyballen gaat. Iedereen wil van elkaar winnen!  Winnen en verliezen staan in sport heel dicht bij elkaar. Naast bevordering van technische en tactische waardigheden traint FAST VOLLEYMANIA ook een mentaal aspect. Het kind leert zo beter met emoties van winnen en verliezen en met druk omgaan. Dat zal allemaal aspecten die passen bij een winnaarsmentaliteit. Dit alles maakt deze spelvorm tot een vorm van gedifferentieerd leren.

De door ons gekozen opzet komt niet helemaal uit de lucht vallen. Deze is namelijk al succesvol gebleken in de grote volleyballanden zoals Italië en Polen. Deze landen bewijzen al jaren lang hun grote waarde in volleybalontwikkeling en opleiding. Een goed opgezet opleidingsprogramma en –structuur werpen hun vruchten af, en we leren graag van de besten.

In de “dode” momenten tussen de wedstrijden zullen we leuke volleybal challenges aanbieden.

Wedstrijddata.

We willen Volleymania in toernooivorm gieten ter verhoging van het competitieve element. Dat betekent dat er een 3-tal speeldata zijn, waarbij de laatste ontmoeting (de finale) gespeeld zal worden tijdens het jaarlijkse Pinkstertoernooi van Activia (8,9 en 10 juni). De exacte datum daarvan is nog niet bekend.

 • Zondag 31 maart (10:00 – 17:00 uur)
 • Zondag 12 mei (10:00 – 17:00 uur)
 • Finale – Weekend van 9 juni tijdens het Pinkstertoernooi – details volgen

Spelvorm en -regels.

 • Teams van 4-6 personen zullen in 4-4 vorm tegen elkaar uitkomen tot 2 gewonnen sets (tot 15 punten en de beslissende 3eset tot 10 punten – steeds met 2 punten verschil).
 • Veldgrootte is 7×14 meter en nethoogte is 2,24 meter.
 • De serverende speler mag niet aanvallen.
 • Per set is het aantal wissels gelijk aan het aantal wisselspelers (in en uit).
 • Elke gewonnen set levert een punt op. Een team dat niet komt opdagen of te laat komt (10 minuten) krijgt 0 punten. De tegenstander krijgt dan automatisch 2 punten.
 • De eind-ranking (na 3 speeldata) in de groep wordt bepaald op basis van het totale aantal gewonnen punten. Indien er teams zijn met een gelijk aantal punten, wordt vervolgens gekeken:
  • Naar het onderlinge resultaat.
  • Als dat gelijk is, naar de setstanden.
  • Als dat gelijk is, naar het puntensaldo.
 • Iedere vereniging mag maximaal 2 teams inschrijven op hetzelfde niveau. In eerste instantie kunnen teams ingeschreven worden in de leeftijdscategorieën C en B. Het is de bedoeling dat dat in een later stadium uitgebreid zal worden.
 • Per team mogen maximaal 2 jongens deelnemen.
 • Er wordt gespeeld in de officiële clubtenues.
 • Spelers dienen een geldig Nevoborelatienummer te hebben (wordt gecontroleerd).
 • De teamsamenstelling mag per wedstrijddatum variëren.
 • Verder worden Nevobo-spelregels gehanteerd.
 • Iedere vereniging (géén van de spelers) levert een scheidsrechter.
 • In alle gevallen van twijfel en bij protesten beslist de organisatie.
 • Aan de inschrijving zijn dit eerste seizoen géén kosten verbonden.

We willen bij deze alle regionale verenigingen uitnodigen om teams in te schrijven voor deelname aan FAST VOLLEYMANIA.

Inschrijven kan door het sturen van een mail naar Bé van der Woude (secretaris van FAST en FAST Academy) – bevanderwoude@icloud.com onder vermelding van naam van de vereniging, niveau van het team / de teams en de contactpersoon (met mailadres).

Het spreekt voor zich dat als er vragen zijn ook bovenstaande persoon daarvoor benaderd kan worden.

NB: FAST is in deze louter de organisator en de kinderen van FAST Academy dienen in te schrijven in een team van hun eigen vereniging.