De Eredivisie volleybalorganisatie FAST heeft in haar regionale volleybalschool FAST Academy een kwalitatief hoogwaardige talentenopleiding. Onlangs stelde het FAST-bestuur de Poolse oud-international en voormalig eredivisietrainer Jacek Ziemba aan als Technisch Mananer.  Zijn kennis, ambitie en visie wordt ingezet om het niveau van het regionale volleybal naar een hoger plan te tillen.

Ziemba focust zich momenteel op volleybalschool FAST Academy met als direct resultaat dat de trainingen hoogwaardiger zijn geworden. Volgens de doelstellingen van de stichting wordt vanuit FAST Academy een begin gemaakt met het verspreiden van kennis. In drie clinics en een masterclass deelt docent Jacek Ziemba zijn kennis en ervaring met de deelnemers. Het doel daarvan is de regionale collega-verenigingen te helpen het trainingskader te behouden en/of op te leiden. FAST Academy neemt daarbij het leeuwendeel van de kosten voor haar rekening.

In Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen is een partner gevonden die door een subsidie dit regionaal gerichte initiatief mogelijk heeft gemaakt.
In een later stadium wordt een begin gemaakt met clinics voor spelers en wordt trainers de mogelijkheid geboden ervaring op te doen bij FAST Academy.

Er worden drie clinics gepresenteerd op zondagen in november en januari en februari.

De data                        onderwerpen:
18 november                Liberotraining
13 januari 2019            Het lezen van het spel en wedstrijd
03 februari 2019          Fysieke voorbereiding nieuwe seizoen

Op het programma staat ook de masterclass Spelverdelen. Deze wordt op Eerste Pinksterdag op zondag 9 juni 2019 aangeboden in samenwerking met de organisatie van het Pinkstertoernooi van Activia in Sint Anthonis.

De clinics en masterclass zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden, maar bijzonder is dat deze door de Nevobo zijn geaccrediteerd voor de VT2- en -3 met 3 punten. Dit stelt volleybaltrainers in staat om hun trainerslicentie te verlengen op een manier waarbij kosten en afstand geen argument meer zijn.

Op korte termijn ontvangen de verenigingen gedetailleerde informatie over clinics en masterclass, die ook aangevraagd kan worden bij de secretaris van FAST,  Bé van der Woude (e-mail bevanderwoude@icloud.com).