Na constructief en intensief overleg hebben vertegenwoordigers van de Stichting Go for Gold Academy (GfGA) en FAST (Flamingo’s Activia Stichting Topvolleybal) gezamenlijk besloten om vooralsnog niet tot samenwerking over te gaan binnen de nieuw op te richten talententraining onder de naam FAST Academy.
 
Go for Gold Academy zal toekomstig op een andere, nog nader aan te kondigen locatie, haar opleidingsactiviteiten voortzetten. FAST Academy zal Sint Anthonis en Gennep als uitvalsbases gebruiken. Beide partijen hebben er vertrouwen in dat de beide concepten prima naast elkaar kunnen bestaan.
 
Meer informatie over beide opleidingstrajecten is te vinden op respectievelijk www.goforgoldacademy.nl/en www.flamingos-activia.nl/academy.