Op woensdagavond 13 juli jl. heeft de werkgroep die de samenwerking tussen Flamingo’s en Activia gestalte wil geven, wederom vergaderd en er zijn grote stappen gemaakt. Momenteel ligt daarbij weliswaar de focus op het dames Eredivisieteam, maar we hechten er wederom aan te zeggen, dat het de uitdrukkelijke intentie is van beide verenigingen, om deze samenwerking veel omvangrijker te laten zijn. Denk hierbij o.a. aan het versterken van de jeugdopleiding, samenwerking zoeken betreffende herenvolleybal, trainers- en scheidsrechtersopleiding.

Natuurlijk en gelukkig zijn er allerlei vragen over de samenwerking, dat toont betrokkenheid. Middels dit infobulletin communiceren wij intern en extern onze achterban. Natuurlijk is er ook nieuws te melden.

De Stichting
Zoals de meesten inmiddels weten zal het Flamingo’s Dames 1 team het volgende seizoen uit gaan komen in de Eredivisie. Hiervoor zal een stichting in het leven worden geroepen en het Dames 1 team zal worden ondergebracht in deze stichting.. Daarnaast zullen dames 1 en 2 van Activia in de stichting worden ondergebracht. Op termijn zal wellicht ook dames 2 van Flamingo’s instromen, maar dat is nu nog niet aan de orde. De insteek is dat dit Eredivisieteam op termijn volledig zal bestaan uit speelsters die hun roots vinden in de regio.
De stichting zal gaan opereren onder de naam FAST. Dit betekent: Flamingo’s Activia Stichting Topvolleybal.

De Organisatie
Het bestuur van FAST zal gaan bestaan uit 4 personen. Flamingo’s zal in het stichtingsbestuur worden vertegenwoordigd door Peter Toonen (voorzitter) en Herman Franken (penningmeester). Namens Activia worden Jan Peters (vicevoorzitter) en Bé van der Woude (secretaris) afgevaardigd.
Gelijkheid is de basis waarop wordt samengewerkt, in een groeimodel gaan we deze gelijkheid in de toekomst stap voor stap vorm geven.

Nog niet alle functies binnen de stichting zijn ingevuld, maar inmiddels is bekend wie namens Flamingo’s en Activia zitting nemen in de TC van FAST:
Namens Flamingo’s: Freek Kwant
Namens Activia: Bie van der Woude-Yamaphewan.
René Brandwijk is belast met de functie van strategisch adviseur.
PR: Rian Weemen en Jos Gröniger
Entertainment: Magiel Hagemans
Courtmanagers: William Reefs (St Anthonis) en Ton de Wit (Gennep)

Er moet nog veel werk verzet worden, maar nu het fundament er ligt kan verdere invulling van details plaats vinden en daarbij zullen zoveel mogelijk relevante partijen worden betrokken. De samenwerking wordt overigens van harte gesteund door de NeVoBo.

Het Eredivisieteam
In de competitie zal het dames eredivisieteam gaan opereren onder de naam Flynth Flamingo’s Activia (FAST) en de bezetting van het team is als volgt:

1. Rachel Feron spelverdeelster
2. Brechtje Kraaijvanger diagonaal
3. Veerle van den Heuvel passer / loper
4. Esther Cramer spelverdeelster
5. Lynn Blenckers middenaanvalster
6. Steffie Janshen passer / loper
7. Annefleur Peters libero
8. Shannon Gerhardt passer / loper
9. Joska Fransen middenaanvalster
11. Ireen Koenen libero
12. Nynke Rovers diagonaal

Trainer / coach is Jacek Ziemba die net als vorig seizoen terzijde wordt gestaan door assistentcoach Josha Kailola en teammanager Han Feron.
De fysio- / manuele therapie komt voor rekening van het duo Rachelle Dahlmans en Perry van Loosbroek.

Begin van het seizoen
Op zondag 18 september (aansluitend op de teampresentatie van Activia) zal het publiek in Sint Anthonis persoonlijk kennis kunnen maken met het dames eredivisieteam. Het team wordt niet alleen gepresenteerd, ook zal het een oefenwedstrijd gaan spelen tegen eredivisionist Ladies in Black (http://www.ladies-in-black.de/news/) uit het Duitse Aken! In dat team spelen komend seizoen maar liefst 3 Nederlandse internationals.
Nadere bijzonderheden volgen later op de websites van beide verenigingen en in de overige media, maar we zijn er van overtuigd dat dit een wedstrijd van bijzonder hoog niveau zal zijn.

De teampresentatie van Flamingo’s zal plaatsvinden op 1 oktober 2016 om 19.45 uur in sporthal Pica Mare in Gennep. Daarna volgt de tweede oefenwedstrijd, namelijk tegen Jaraco-As uit België.

De eerste thuiswedstrijd van het eredivisieteam wordt gespeeld op 15 oktober 2016 en wel om 19.45 uur in Gennep. De dames treffen dan meteen een tegenstander van formaat: de huidige landskampioen VC Sneek!

Het is heel bijzonder dat de samenwerking tussen 2 toonaangevende verenigingen binnen de regio o.a. leidt tot een verdeling van thuiswedstrijden. In Sint Anthonis zullen in ieder geval een drietalwedstrijden op eredivisieniveau te bewonderen zijn. We hebben afspraken gemaakt over nog meer wedstrijden die al in het komende seizoen in Sint Anthonis zullen worden gespeeld, maar dat gebeurt in overleg en is afhankelijk van de poule-indeling in de nacompetitie.

Naast trainingen in Gennep zal vanaf dinsdag 16 augustus wekelijks worden getraind door de eredivisiedames in de Activiahal. Deze trainingen zijn toegankelijk voor publiek.

Sponsoring
Een organisatie als deze heeft weinig overlevingskansen als er geen sponsoren zijn, omdat het spelen op eredivisieniveau substantieel meer kosten met zich mee brengt
FAST heeft voor het eredivisieteam Flynth (adviseurs en accountants) als hoofdsponsor weten aan te trekken. Verder zijn een aantal andere cosponsors gevonden, waarvan we in ieder geval MUTA (kledingsponsor) en Albert Heijn Gennep al kunnen vermelden. Daarnaast zijn ook zowel de gemeente Gennep als de gemeente Sint Anthonis gevraagd bij te dragen in de plannen voor samenwerking tussen de beide verenigingen.

Sint Anthonis/ Gennep, 21 juli 2016