FAST organiseert op vrijdag 18 november en vrijdag 9 december twee gratis clinics voor trainers in de Activiahal (20:30 – 21:30 uur). Niet alleen trainers van Flamingo’s en Activia kunnen hier aan deelnemen, ook trainers van verenigingen uit de buurt zijn van harte welkom! Dit idee past perfect binnen de doelstellingen van FAST om het volleybal in de regio op een hoger niveau te brengen en een verdere impuls aan de regionale samenwerking te geven. Het is de bedoeling om dergelijke clinics regelmatig te gaan organiseren en ook nog andere initiatieven te ontwikkelen die samenwerking in de regio stimuleren en het regionale volleybalniveau ten goede komen. Hierover volgt later meer informatie! Aanmelden voor de clinics is mogelijk door een e-mailtje te sturen naar ipadvanbie@icloud.com.