Met de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunen we het verenigingsleven in hun activiteiten.

Alle verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen en voldoen aan de criteria, kunnen meedingen naar een bijdrage. Het totale bedrag van de Clubkas wordt jaarlijks vastgesteld.

Leden (natuurlijke personen) van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen kunnen stemmen op meerdere clubs naar keuze. Het aantal stemmen op een club bepaalt het bedrag dat de club ontvangt. Zo bepalen de leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen waar een gedeelte van de winst naar toe gaat!rabobank-clubkas